Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

 

Zihinsel işlevlerin yanısıra kavramsal,sosyal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılıklar gösteren kişiler zihin engelli olarak adlandırılmaktadır.

Zihin engelli kişiler yavaş öğrenir ve öğrenme kapasiteleri sınırlıdır. Günlük yaşamın gerekleriyle baş etmekte, başkalarının davranışlarını doğru yorumlamakta ve kendilerinden beklenen sosyal sorumlulukları göstermekte zorluk çekebilirler.

ZİHİN ENGELİNİN NEDENLERİ:

Beslenme eksiklikleri, çevresel faktörler,zehirlenmeler, hamilelikte kullanılan ilaçlar, zor ve uzun doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, doğum sonrası merkezi sinir sistemini etkileyen enfeksiyonlar, prematüre doğum, kromozom anomalleri.

ZİHİNSEL ENGELİNİN SINIFLANDIRILMASI

Hafif Derecede Zihinsel Engel

Orta Derecede Zihinsel Engel

Ağır Derecede Zihinsel Engel

Çok Ağır Derecede Zihinsel Engel

Bu sınıflandırma psikoloji alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye´de de eğitsel sınıflandırma yaygın olarak kullanılmaktadır. Sınırları daha esnektir ve eğitim durumları göz önünde tutulmuştur.

Eğitilebilir olanlar

Öğretilebilir olanlar

Ağır ve çok ağır olanlar

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı

İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar D.E.P(Otizm)

Zihinsel Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitiminde Eğitimin Faydaları

♦ Zihinsel özel gereksimli bireyler alacakları eğitim ile günlük işlerini yapabilir, akademik destekle öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler.

♦ Bireyin gereksinimine bağlı olarak öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerileri modülleri ile günlük ihtiyaçlarını(yemek yeme, el-yüz yıkama, kıyafet giyme…) tek başına gidermesi öğretilir.

♦Toplumsal yaşam ve sosyal hayat modülleri ile toplum içinde, farklı ortamlarda, sosyal hayatında nasıl davranacağı, insanlarla nasıl iletişim kuracağı öğretilir.

♦ Bilişsel becerilere hazırlık modülü ile bireye göz teması kurması, nesne takibi yapması, hareketleri ve sesleri takip etmesi gibi konularda destek olunur.

♦ Dil gelişimi ve konuşmasında bozukluk(fonolojik, artikülasyon bozukluğu vs) veya gerilik olan bireyler için uygulanan dil konuşma ve alternatif iletişim becerileri modülü bireyin sesin kaynağını bulmasını, sözel veya sözel olmayan yönergeleri yerine getirmesi gibi becerilerini geliştirmesini sağlar.

♦ Psikomotor beceriler modülü başlığında ise bireyin oturma-yürüme davranışı edinme, nesneleri üst üste dizme, nesne-renk ilişkisi kurma, sınırlı alanı boyama gibi büyük ve küçük kaslarını geliştirmeye yönelik destek sağlanmaktadır.